Kiviainesten käsittely

Kiviaineksia kuten pala-asfalttia, betonia, tiiliä, laattoja, posliinia ja kiviä hyödynnetään maarakentamisessa uusiomateriaaleina. Uusiomateriaalit murskataan ja murskeen laatu varmennetaan laboratoriossa.

Betonijäte vastaanotetaan joko puhtaana betonina tai betonin, laattojen ja posliinin seoksena. Asfaltti- ja betonimursketta käytetään teiden ja kenttäalueiden rakenteissa.

Kiviainesten kierrättäminen säästää luonnonvaroja ja niiden paikallinen käyttö vähentää hiilidioksidipäästöjä.