Biojäte

Jätekukon toimialueelta kerätään noin 10 000 tonnia biojätettä vuodessa. Kuopion jätekeskukselle vastaanotettu biojäte käsitellään Gasumin Kuopion Biokaasulaitoksella. Biotehdas käsittelee biojätteen lisäksi myös jätevedenpuhdistamojen lietteitä. Orgaaninen aines mädätetään reaktoreissa.

Laitos tuottaa biokaasuenergiaa vuosittain 34 000 MWh, mikä vastaa noin 1 500 omakotitalon energiankulutusta. Kaasu toimitetaan  Kuopion Energia Oy:n moottorivoimalaitokselle, missä siitä tuotetaan sähköä ja kaukolämpöä. Biotehdas on myös merkittävä lannoitevalmisteiden tuottaja, sillä laitos jalostaa vuosittain 350 000 kg typpeä ja 140 000 kg fosforia Pohjois-Savon maatilojen hyödynnettäväksi.