Jätteiden hyödyntäminen


Jätekeskuksella on jo vuosien ajan tehty investointeja ja toimintatapojen muutoksia kiertotalouden edistämiseksi. Jätemateriaaleja käsitellään, välivarastoidaan ja toimitetaan hyödynnettäväksi materiaalina ja energiana.

Jätekeskuksella käsitellään yhdyskunta-, rakennus- ja tuotantotoiminnan sekä maa- ja kiviainesjätteitä. Alueella toimii useita eri yrityksiä. Toiminta-ajatuksena on edistää jätteiden kierrätystä ja hyötykäyttöä. Jätekeskuksella vastaanotetaan vuosittain noin 200 000 tonnia jätettä. Vastaanotetusta jätteestä hyödynnetään noin 98 %.