Tiekimppa - mikä se on?

Tiekimppa on tiehoitokunnan oma aluekeräyspiste, jonka sekajäteastioiden käyttöoikeus on vain tiehoitokunnan osakkailla ja muilla tiehoitokunnan erikseen nimeämillä kiinteistöillä. Käyttöoikeus lunastetaan maksamalla aluekeräyspisteen käyttöoikeusmaksu kunnan vahvistaman jätetaksan mukaisesti. 

Tiehoitokunta perustaa keräyspaikan

Tiekimppa perustetaan tiehoitokunnan aloitteesta, sopimus pisteestä tehdään tiehoitokunnan ja Jätekukon kesken. Tiehoitokunta osoittaa tiekimpalle soveltuvan paikan ja huolehtii paikan perustamisesta sekä kunnossapidosta. 

Jätekukko toimittaa astiat

Jätekukko toimittaa sovitulle keräyspisteelle 660 litran jäteastiat ja huolehtii astioiden tyhjentämisestä säännöllisesti. Jäteastioiden määrä ja tyhjennysrytmi mitoitetaan kulloinkin pisteeseen liittyneiden käyttäjien määrän mukaan. 

Monta hyvää syytä perustaa tiekimppa

Keskittämällä tiehoitokunnan jäsenten jätehuolto tiekimppaan, vältytään turhalta tietä kuormittavalta liikennöinniltä.
Lähelle käyttäjiä sijoittuva tiekimppa parantaa jätehuollon palvelutasoa ja tarjoaa toimivan jätehuoltoratkaisun myös useille vapaa-ajan kiinteistöille.

  • Kiinteä vuosimaksu laskutetaan suoraan käyttäjiltä. 
  • Kiinteä vuosimaksu takaa ennalta tiedettävän vuosikustannuksen.
  • Jätekukko toimittaa jäteastiat ja vastaa kapasiteetin mitoituksesta. 

Lisätietoa tiekimpasta saa palvelunumerostamme.