Kuljetukset

Jätekukon tehtävä on kilpailuttaa jätekuljetukset asiakkaiden puolesta, omaa kuljetuskalustoa yhtiöllä ei ole. Kuljetusten logistiikan kehittäminen ja kuljetusten kilpailuttaminen tuovat kustannussäästöä asiakkaille. Kilpailutukset ovat aina julkisia hankintoja. Urakka-aika on pääsääntöisesti viisi vuotta enintään kolmen vuoden optiolla.