Kolme tapaa liittyä jätehuoltoon

Jätehuoltoon liitytään joko kiinteistökohtaisella astialla tai ns. kimppa-astialla. Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolisella alueella sijaitsevat kiinteistöt voivat vaihtoehtoisesti liittyä myös aluekeräyspisteeseen.

1. Kiinteistökohtainen jäteastia

Kiinteistöllä on oma sekajäteastia, joka tyhjennetään säännöllisesti sovitulla tyhjennysvälillä. Jätteen haltija/kiinteistö huolehtii jäteastian kunnossapidosta. Jätelasku muodostuu perusmaksusta (vuosimaksu) sekä toteutuneista jäteastian tyhjennystapahtumista. 

2. Usean lähikiinteistön yhteinen jäteastia eli kimppa

Kimppa-astia on useamman kuin yhden talouden käyttämä yhteinen jäteastia, jonka voivat muodostaa lähikiinteistöt, tiehoitokunta tai kylätoimikunta. Kimpan voi perustaa sekajäteastialle, mutta myös esim. biojäteastialle. Käyttämällä kimppa-astiaa jätemaksut jakautuvat osakkaiden kesken. Mikäli useampi kiinteistö käyttää yhteistä jäteastiaa, tulee kaikkien astiaa käyttävien tiedot ilmoittaa Omakukko-verkkopalvelun kautta tai kirjallisesti kimppalomakkeella.

3. Aluekeräyspiste

Aluekeräyspisteet ovat Jätekukon ylläpitämiä, sekajätteille (talousjäte) tarkoitettuja jäteastioita, joita saavat käyttää ainoastaan vuosimaksun maksaneet kiinteistöt. Pisteet soveltuvat taajaman ulkopuolella sijaitsevien vakituisten kiinteistöjen sekä erityisesti vapaa-ajan kiinteistöjen käyttöön (kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolisella alueella). Lähimmän aluekeräyspisteen tiedot saat asiakaspalvelustamme.

 

Jätehuoltoon liityt vaivattomasti Omakukko-verkkopalvelussa.