Kaksi tapaa liittyä jätehuoltoon

Taloyhtiöt, yhteisöt ja yritykset voivat liittyä jätehuoltoon joko kiinteistökohtaisella astialla tai ns. kimppa-astialla.

1. Kiinteistökohtainen jäteastia

Kiinteistöllä on oma sekajäteastia, joka tyhjennetään joko tyhjennystilausten perusteella tai säännöllisesti sovitulla tyhjennysvälillä. Jätteen haltija/kiinteistö huolehtii jäteastian kunnossapidosta. Jätelasku muodostuu toteutuneista tyhjennystapahtumista ja taloyhtiöillä lisäksi kerran vuodessa laskutettavasta perusmaksusta. 

2. Usean lähikiinteistön yhteinen jäteastia eli kimppa

Kimppa-astia on useamman kuin yhden toimijan käyttämä yhteinen jäteastia, esim. samassa kiinteistössä toimivien yritysten tai vierekkäisten taloyhtiöiden yhteinen.

Kimpan voi perustaa sekajäteastialle, mutta myös hyötyjätteille esim. biojäteastialle. Käyttämällä kimppa-astiaa jätemaksut jakautuvat osakkaiden kesken. Mikäli useampi toimija käyttää yhteistä jäteastiaa, tulee kaikkien astiaa käyttävien tiedot ilmoittaa Jätekukolle.

Kuinka jätehuoltoon liitytään?

Jätehuoltoon liitytään kätevimmin Omakukko-verkkopalvelussa.