Mitoita väljäksi

Taulukossa on kuvattuna ohjeellinen jäteastioiden lukumäärä asukasmäärän ja jäteastian tyhjennysvälin (1.2 tai 4 viikko tai 2 kertaa viikossa) mukaan mitoitettuna.

Astiatarve vaihtelee asukkaiden elämäntilanteen, lajittelutottumusten ja lajittelumahdollisuuksien mukaan. Lisäksi katokseen on hyvä varata tilaa erilliselle pahvirullakolle, jos pahvia kertyy esim. kiinteistöllä olevan liiketoiminnan yhteydestä.
 

 Jätelaji  

 Sekajäte 660L  

 Biojäte
240L  

 Paperi 660L  

 Kartonki 660L  

 Metalli 360L  

 Lasi
240L  

 Tyhjennysväli

 2xvk

 1vk

 2xvk

 1vk

 1vk

 2vk

 1vk

 2vk

 2vk

 4vk

 2vk

 4vk

 Asunnot   Asukkaat                         
 3  <15    0,5                    
 5  15    1        0,5    0,5        
 10  30  1  2    1    0,5    1    1    1
 15-25  60  1 2    1   1  1  2    1    1
 30-40  100  2  4  1  2  1  2  1  2  1    1  
 40-60  140  3  6  2  3  1  2  2  4  1    1  
 70-80  200  4  8  2  3  2    3    1    1