Jätekatos

Jätekatos on kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan oltava taajamassa sellaisella keräyspaikalla, jota käyttää vähintään viisi asuntoa tai jossa on yli kolme jäteastiaa. Muunlaisille keräyspaikoille katoksen rakentaminen on vapaaehtoista.

Jätehuoltomääräykset ohjaavat

Kiinteistön haltijan on huolehdittava jätekatoksen puhtaanapidosta. Jätekatosta ei saa käyttää muuna varastona, ellei varastotila ole selkeästi erillinen siten, ettei varastointi häiritse jäteastioiden tyhjentämistä.

Jätekatoksen suunnittelu

Selvitä kuntakohtaiset lupa-asiat rakennusvalvonnasta hyvissä ajoin ennen katoksen suunnittelua. Voit myös suunnitella jätekatoksen yhteistyössä naapurisi kanssa.

Jätekatoksen sijoittaminen

Jätekatos on sijoitettu hyvin, kun:

  • katos on asukkaiden ja jäteauton luontaisen kulkureitin varrella
  • katos on sijoitettu tonttiliittymän välittömään läheisyyteen, riittävän lähelle ajotietä
  • katos sijaitsee muuhun pihan varustukseen nähden oikein; huomioitu mm. leikki- ja oleskelupaikkojen sijainti
  • katos on riittävän etäällä rakennuksen seinästä, parvekkeista, ikkunoista ja ilmastointikanavista
  • jos katos on kiinni kiinteistössä, se tulee lokeroida paloturvallisesti

Lattian rakenne

Jätekatokseen tulee olla käynti suoraan ulkotiloista ilman kynnystä, porrasta tai muuta estettä. Hyvässä katoksessa lattia on tasainen ja kovapintaista materiaalia, kuten betonia tai asfalttia. Tämä helpottaa jätekatoksen siivousta, kunnossapitoa sekä astioiden liikuttelua. 

Veden ja lumen kertyminen lattialle pitää estää. Ympäristöään ylempänä oleva lattiataso estää valumavesien aiheuttamia ongelmia, kuten liukkautta ja astioiden jäätymistä kiinni lattiaan. Hyvin tehty perustus ei kärsi roudan aiheuttamista vaurioista.

Seinä- ja kattorakenne

Yleinen jätekatoksien rakennusmateriaali on puu. Jätekatoksen seinien ja kattorakenteiden on oltava riittävän lujat. Seinät astioiden korkeudelta on hyvä suojata suojapellein tai muovein. Katon lape on hyvä suunnitella siten, ettei se vietä kulkureitille.

Valaistus ja ilmanvaihto

Kunnollinen valaistus parantaa turvallisuutta ja käyttömukavuutta, liiketunnistimet helpottavat käyttöä. Ilmanvaihdon riittävyys ja luonnonvalon hyödyntäminen kannattaa huomioida jo rakenteiden suunnitteluvaiheessa. 

Oviaukko ja ovet

Oviaukon on oltava riittävän leveä, jotta jäteastiat saadaan katoksesta ulos kolhimatta. Ovenpielet on hyvä suojata astioiden korkeudelta esim. suojapellein tai muovein. Suositeltavaa on, että jätekatos jätetään ovettomaksi. Mikäli ovi katsotaan tarpeelliseksi, voidaan käyttää liukuovea tai saranallista ovea. Ovissa on oltava laitteet, jotta ne pysyvät itsestään auki tyhjentämisen aikana (etenkin jos ovi on varustettu sulkijalla). Heiluriovien rakentaminen ei ole suositeltavaa.

Jos jätekatos halutaan lukittavaksi, on lukon oltava sarjoitettu kaksoispesälukko. Lukon sarjoituksesta ja muista vaihtoehdoista saat lisätietoa asiakaspalvelustamme.

Mitoita väljäksi

Tila on mitoitettava siten, että kukin keräysväline voidaan ottaa tyhjennettäväksi muita keräysvälineitä siirtämättä. Katos on hyvä mitoittaa riittävän väljäksi, sillä tulevaisuudessa jätteiden lajitteluvelvoitteet voivat muuttua. Hyvä ohje taloyhtiöille on jättää katokseen yhden ylimääräisen 660 l jäteastian paikka (esim. takaseinälle).

Kompostointi jätekatoksessa

Mikäli kiinteistöllä on oma kompostori, sen voi sijoittaa jätekatoksen yhteyteen. On hyvä varautua myös kompostorista valuvien nesteiden poisjohtamiseen esim. lattiakaivon tai valuma-altaan avulla.

Rakennuspiirustuksia

Jätekatosten rakennuspiirustuksia

Kiinteistöllä 1-3 asuntoa:

harjakatto A »
harjakatto B  »
lapekatto A »
lapekatto B »

Kiinteistöllä 15-25 asuntoa:

harjakatto A »
harjakatto B »
lapekatto A »
lapekatto B »

Kompostorien rakennuspiirustuksia

Lämpöeristetty kompostori »
- elintarvikejätteen ympärivuotiseen kompostointiin

Jyrsijäsuojattu kompostori »
- puutarhajätteen kompostointiin
- kesäaikana elintarvikejätteen kompostointiin

Mitoita väljäksi

Astiatarve vaihtelee asukkaiden elämäntilanteen, lajittelutottumusten ja lajittelumahdollisuuksien mukaan. Lue lisää oikeanlaisesta mitoituksesta >>

Jäteastioiden ohjeelliset mitat

astian tilavuus leveys korkeus syvyys
140 l 50 cm 110 cm 55 cm
240 l 60 cm 110 cm 72 cm
360 l 60 cm 110 cm 90 cm
660 l 136 cm 120 cm 80 cm
rullakko 70 cm 160 cm

 

80 cm

 

Tilaa lajitteluohjekyltti jätekatokseen

Lajittelu jätekatoksessa helpottuu, kun ohjeet tavallisimpien jätteiden lajitteluun ovat kootusti esillä jätekatoksen seinällä.

Lajitteluohjekylttejä on tilattavissa kahta kokoa

  • 1000 x 720 mm (hinta 30 € + alv 24 %)
  • 1500 x 1000 mm (hinta 39 € + alv 24 %)

Materiaali: valkoinen PP-kennolevy, paksuus 5 mm

Hinta sisältää toimituksen toimitusosoitteeseen Jätekukon toimialueella. Kyltti toimitetaan kahden viikon kuluessa. Vastaanottajalle soitetaan toimituksesta. Tilaathan toimituksen osoitteeseen, jossa kyltti voidaan vastaanottaa arkena, pääsääntöisesti klo 816.