Jätehuollon järjestäminen

Tahdomme tehdä kiinteistön jätehuollon järjestämisen mahdollisimman helpoksi asiakkaillemme. Palveluistamme löytyy kolme jätehuollon järjestämisvaihtoehtoa, joista saat lisätietoa kohdasta Liittyminen jätehuoltoon.

Jätehuollon toimivuutta ohjataan kunnallisilla jätehuoltomääräyksillä, jotka säätelevät mm. jäteastioiden tyhjennysvälejä, lajittelua kiinteistöillä, jätteiden keräyspaikkaa ja keräysastioita.

Jätehuollon roolit

Jätehuoltomääräysten sisällöstä päättää Savo-Pielisen jätelautakunta. Jätelautakunta päättää mm. jätehuoltomääräyksistä, jätetaksasta ja siitä, millainen jätehuollon palvelutaso kuntalaisille tarjotaan. Jätelautakunta myös seuraa jätehuollon järjestämistä alueellaan. Jätehuollon valvontatehtävät kuuluvat puolestaan kuntien ympäristösuojeluviranomaisille. Jätekukko hoitaa jätehuollon käytännön järjestämisen eli tarjoaa asukkaille jätehuoltopalvelut.

Tutustu jätehuoltomääräysten lyhennelmään

Tässä lyhennelmässä on kerrottu 1.4.2019 voimaan tulleiden jätehuoltomääräysten keskeisimpiä kuntalaisia koskevia määräyksiä. Jätehuoltomääräyksiin kokonaisuudessaan sekä määräysten perusteluihin on mahdollista tutustua osoitteessa www.jatelautakunta.fi

Tutustu kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmään. Lataa pdf tästä.

Tutustu jätehuollon termeihin

Mitä tarkoittaa aluekeräyspiste, ekopiste tai hyötyjäte? Lue lisää >>

Mukaan kunnan jätehuoltojärjestelmään

Kaikkien asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen on jätelain velvoittamana liityttävä kunnan järjestämään jätehuoltoon.
Lisätietoa Savo-Pielisen jätelautakunnan verkkosivuilla.