Ekopisteet

Hyötyjätteiden kierrättäminen on helppo keino vähentää jätteistä luonnolle aiheutuvaa kuormitusta. Huolellisesti lajiteltuna jätemateriaalia voidaan hyödyntää teollisuuden raaka-aineena. Ekopisteissä kerätään kartonki- lasi- ja metallipakkauksia ja paperia. Lisäksi muovipakkausten keräys on järjestetty osaan pisteistä.

Vuodesta 2016 lähtien Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy on järjestänyt valtakunnallisesti pakkausjätteiden keräysverkoston, jota Jätekukko täydentää omalla alueellaan jätelautakunnan päättämän palvelutason mukaisesti.


Jätekukon ja Rinki-ekopisteiden sijainnit voi tarkistaa Kierratys.info - verkkopalvelussa.