Veloitukseton astiapalvelu

Kotitalouksille ja julkisille yhteisöille

Asuin- ja julkisen hallinnon kiinteistöjen jäteastiat (140-660 litraa, keräyspaperiastioita lukuunottamatta) kuuluvat Jätekukon hankinta- ja ylläpitovastuulle. Jätekukko huolehtii siitä, että kotitalouksien ja julkisen hallinnon kiinteistöillä on käytössään ehjät ja turvalliset jäteastiat.
Rikkoontuneet tai jäteautolla tyhjennettäväksi soveltumattomat jäteastiat korvataan yhtiön hankkimilla jäteastioilla. Veloitukseton vaihto tehdään siinä vaiheessa, kun astian kunto haittaa sen tyhjennystä.

Jätehuoltoon liittymisen yhteydessä saat tarvitsemasi kokoisen jäteastian (140-660 l) meiltä veloituksetta, keräyspaikalle toimitettuna. Jätehuoltoon voit liittyä Omakukko-verkkopalvelun kautta.

Yrityksille ja yleisötapahtumiin

Myymme ja vuokraamme jäteastioita sekä muita keräysvälineitä yritysten ja yleisötapahtumien yksilöllisiin tarpeisiin.

Kiinteistölle tarvitaan lisää astioita

Mikäli kiinteistön käytössä olevat jäteastiat eivät riitä, esimerkiksi kiinteistöllä muuttuneiden olosuhteiden vuoksi, saa asiakaspalvelustamme tilaamalla lisää jäteastioita. Asuin- ja julkisen hallinnon säännölliseen tyhjennykseen tulevat lisäastiat kuuluvat myös veloituksettomaan astiapalveluun. Lisäastiat toimitetaan noin kahden viikon sisällä tilauksesta.

Vinkki: Ennen lisäastian tilausta kannattaa miettiä myös astiakoon vaihtoa, kysy lisää asiakaspalvelustamme!

Rikkonainen tai huonokuntoinen astia

Kun jäteauton kuljettaja havaitsee rikkinäisen tai huonokuntoisen jäteastian, hän merkitsee astian jäteastia vaihdetaan -tarralla. Mikäli asiakas haluaa säilyttää vanhan itse hankkimansa jäteastian, onnistuu se ilmoittamalla asiasta asiakaspalveluumme. Rikkoontunut astia vaihdetaan uuteen noin kahden viikon sisällä astian tarroituksesta.

Toimitusmaksu tietyissä muutostapauksissa

Kun asiakas haluaa vaihtaa astian muusta, kuin sen kunnosta johtuvasta syystä, veloitetaan astian vaihdosta toimitusmaksu. Maksu veloitetaan toistuvista astiakoon vaihdoista sekä tilanteissa, joissa astian rikkoutuminen on aiheutunut muusta kuin jäteyhtiön toiminnasta, esim. jos astia on toistuvasti täytetty liian painavaksi.
 

Toimitusmaksua ei kuitenkaan veloiteta, jos jäteastian vaihdon syynä on astiakoon sovittaminen yhteen syntyvän jätemäärän kanssa olosuhteiden muutosten vuoksi. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi kiinteistökohtaisen keräyksen kiinteistön asukasmäärän muuttuminen pysyvästi tai kimppa, jossa osakkaiden lukumäärä vaihtuu. Vaihto voidaan tehdä veloituksetta yhden kerran asiakasta/kimppaa kohti korkeintaan kahden vuoden välein.

Astiapalvelu pelaa

Keskitetyllä astiahankinnalla on todettu olevan paljon myönteisiä vaikutuksia:

  • Kuljettajien työturvallisuus paranee, kun rikkinäiset ja vaaralliset jäteastiat saadaan vaihdettua sujuvasti jätehuoltomääräysten mukaisiksi.

  • Kuljetus tehostuu ja astioiden tyhjennys nopeutuu, kun kaikki astiat sopivat hyvin yhteen kuljetuskaluston kanssa.

  • Isot jäteastioiden hankintavolyymit ja optimoitu toimituslogistiikka tuovat kustannussäästöä.

  • Asiakastyytyväisyys paranee.

  • Kaupunkikuva siistiytyy yhdenmukaisen jäteastiakannan ansioista.