Maksuton astiapalvelu

Kotitalouksille ja kunnille

Asuinkiinteistöjen ja kuntien kiinteistöjen jäteastiat (140-660 litraa, keräyspaperiastioita lukuunottamatta) kuuluvat Jätekukon hankinta- ja ylläpitovastuulle. Huolehdimme siitä, että kotitalouksien ja kuntien kiinteistöillä on käytössään ehjät ja turvalliset jäteastiat.

Rikkoontuneet tai jäteautolla tyhjennettäväksi soveltumattomat jäteastiat korvataan Jätekukon astiapalvelun jäteastioilla. Maksuton vaihto tehdään siinä vaiheessa, kun astian kunto haittaa sen tyhjennystä.

Jätehuoltoon liittymisen yhteydessä saat tarvitsemasi kokoisen jäteastian (140-660 l) meiltä maksutta, keräyspaikalle toimitettuna. Jätehuoltoon voit liittyä Omakukko-verkkopalvelun kautta.

Yrityksille ja yleisötapahtumiin

Myymme ja vuokraamme jäteastioita sekä muita keräysvälineitä yritysten ja yleisötapahtumien yksilöllisiin tarpeisiin.

Kiinteistölle tarvitaan lisää astioita

Jos kiinteistön käytössä olevat jäteastiat eivät riitä, esimerkiksi kiinteistöllä muuttuneiden olosuhteiden vuoksi, saa asiakaspalvelustamme tilaamalla lisää jäteastioita. Asuin- ja julkisen hallinnon säännölliseen tyhjennykseen tulevat lisäastiat kuuluvat myös maksuttomaan astiapalveluun. Lisäastiat toimitetaan noin kahden viikon sisällä tilauksesta.

Vinkki: Ennen lisäastian tilausta kannattaa miettiä myös astiakoon vaihtoa, kysy lisää asiakaspalvelustamme!

Rikkonainen tai huonokuntoinen astia

Kun jäteauton kuljettaja havaitsee rikkinäisen tai huonokuntoisen jäteastian, hän merkitsee astian jäteastia vaihdetaan -lipukkeella. Mikäli asiakas haluaa säilyttää vanhan itse hankkimansa jäteastian, onnistuu se ilmoittamalla asiasta asiakaspalveluumme. Rikkoontunut astia vaihdetaan uuteen noin kahden viikon sisällä astian merkitsemisestä.

Toimitusmaksu tietyissä muutostapauksissa

Kun haluat vaihtaa astian muusta, kuin sen kunnosta johtuvasta syystä, veloitamme astian vaihdosta toimitusmaksun. Maksu veloitetaan toistuvista astiakoon vaihdoista sekä tilanteissa, joissa astian rikkoutuminen on aiheutunut muusta kuin Jätekukon toiminnasta, esim. jos astia on toistuvasti täytetty liian painavaksi.
 

Toimitusmaksua ei kuitenkaan veloiteta, jos jäteastian vaihdon syynä on astiakoon yhteensovittaminen syntyvän jätemäärän kanssa olosuhteiden muutosten vuoksi. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi kiinteistökohtaisen keräyksen kiinteistön asukasmäärän muuttuminen pysyvästi tai kimppa, jossa osakkaiden lukumäärä vaihtuu. Vaihto voidaan tehdä maksutta yhden kerran asiakasta/kimppaa kohti korkeintaan kahden vuoden välein.

Astiapalvelu pelaa

Keskitetyllä astiahankinnalla on todettu olevan paljon myönteisiä vaikutuksia:

  • Kuljettajien työturvallisuus paranee, kun rikkinäiset ja vaaralliset jäteastiat saadaan vaihdettua sujuvasti jätehuoltomääräysten mukaisiksi.

  • Kuljetus tehostuu ja astioiden tyhjennys nopeutuu, kun kaikki astiat sopivat hyvin yhteen kuljetuskaluston kanssa.

  • Isot jäteastioiden hankintavolyymit ja optimoitu toimituslogistiikka tuovat kustannussäästöä.

  • Asiakastyytyväisyys paranee.

  • Kaupunkikuva siistiytyy yhdenmukaisen jäteastiakannan ansioista.