Perusta biokimppa naapurisi kanssa

Mikä on biokimppa?
Biokimppa on kahden tai useamman lähikiinteistön perustama yhteinen biojäteastia. Biokimpan voi perustaa taajamissa, joissa on jo olemassa biojätteiden erilliskeräysreitti.

Kimppakompostori on vaihtoehto biokimpalle. Mikäli alueella ei ole biojätteiden erilliskeräysreittiä tai haluat hyödyntää kompostoinnista syntyvän mullan omalla kiinteistölläsi perusta kimppakompostori. Kompostoinnista saat tietoa tarkemmin täältä »

Miksi kannattaa perustaa?
Erilliskerätty biojäte menee hyödynnettäväksi biokaasulaitokselle, jossa laitos hyödyntää biokaasun ravinteet lannoitteena (myydään viljelijöille) sekä kaasuttaa biokaasusta puhdasta sähköä ja lämpöä.

Jos biojäte päätyy sekajätteeseen, se palamattomana heikentää energiahyödynnettävän sekajätteen laatua.

Jätekukon alueelta biojäte kuljetetaan Kuopion Biotehdas Oy:n biokaasulaitokseen. Biokaasu siirtyy Kuopion Energian moottorivoimalaitokseen, jossa siitä tuotetaan energiaa sähkö- ja kaukolämpöverkkoon. Biojätteen hyödyntämisaste on lähes 100 %!

Mitä se maksaa?
Biojäteastian saa Jätekukolta käyttöön veloituksetta. Muut biokimpan kustannukset muodostuvat sen mukaan montako taloutta kimpassa on. Biokimpan voi muodostaa 2–10 taloutta. Lisäksi kustannuksiin vaikuttaa astian tyhjennysväli. Katso hinnat täältä »

Lisäetuja
Kun kiinteistöllä lajitellaan biojätteet, pääsee kiinteistö perusmaksussa halvempaan maksuluokkaan. Vielä kun biojätteet lajitellaan, voi kiinteistön sekajäteastian tyhjennysväliä harventaa (esim. nykyinen 2 viikon tyhjennysväli voi olla 4 viikkoa).

Kuinka usein tyhjennetään?
Biojäteastia tyhjennetään ympäri vuoden kahden viikon välein (jos kimppaa käyttää alle 10 asuinhuoneistoa). Tyhjennyshintoihin sisältyy biojäteastioiden pesu kaksi kertaa vuodessa.

Biojätteen pakkaaminen
Biojäte pakataan paperi-, sanomalehti- tai biohajoavaan pussiin ennen keräysastiaan laittamista. Pakkaaminen vähentää biojäteastian likaantumista, biojätteen jäätymistä keräysastian seinämiin talvella sekä kärpäshaittoja kesällä.

Haluamme tehdä biojätteen lajittelun mahdollisimman helpoksi. Tarjoammekin biokimpoille ja biojätteen erilliskeräyksessä mukana oleville kiinteistöille biopusseja lajittelun avuksi, noin vuoden tarpeiksi. Biopussijakelu on kerran vuodessa.

Miten perustetaan?
Kimpasta tehdään kirjallinen sopimus, josta selviävät kimppaan osallistujat. Biokimpan voi perustaa yhteyshenkilö, joka kokoaa ilmoitukseen biojäteastiaa käyttävät kiinteistöt. Toimitamme kiinteistölle 240 l bioastian 2 viikon kuluessa lomakkeen käsittelystä.

Laskutus
Laskutusvaihtoehtoja on kaksi. Laskut lähetetään biokimpan yhdyshenkilölle, joka perii kultakin osakkaalta osuutensa. Tai vaihtoehtoisesti jokaista kimppaosakasta voidaan laskuttaa erikseen.

Perusta biokimppa, siirry sähköiselle lomakkeelle »