Millainen on hyvä keräyspaikka?

Hyvä jätteiden keräyspaikka on sellainen, josta jäteastiat päästään tyhjentämään pakkaavalla jäteautolla ilman että astiaa täytyy käsin siirtää. Lisäksi hyvässä keräyspaikassa on riittävän tilava ja kantava kääntöpaikka jäteautolle.

Keräyspaikan suunnittelu

Kunnalliset jätehuoltomääräykset määrittävät, millainen keräyspaikan tulee olla. Vaatimuksia on mm. keräyspaikan ja ajoväylien kantavuuteen, kulutuksen kestoon ja esteettömyyteen.

Oman tai kimppa-astian paikkaa pohtiessa kannattaa jo suunnitteluvaiheessa kiinnittää huomiota keräyspaikkaa koskeviin vaatimuksiin. Myös olemassa olevien keräyspaikkojen on täytettävä jätehuoltomääräysten vaatimukset. 

Lisäpalvelumaksut

Jos astiaa ei voi sijoittaa omalle maalle, täytyy keräyspaikan perustamiselle toisen maalle olla maanomistajan lupa. Lisäksi kannattaa huomioida mahdolliset lisäpalvelumaksut, joita aiheutuu, jos astia sijoitetaan kiinteistöittäisen jätteenkuljetus alueen ulkopuolelle.

Jätekatos

Jätekatos on määräysten mukaan oltava taajamassa sellaisella keräyspaikalla, jota käyttää vähintään viisi asuntoa tai jolla on vähintään kolme jäteastiaa. Muunlaisille keräyspaikoille katoksen rakentaminen on vapaaehtoista.

Hyvä jätekatos

Mitä kannattaa huomioida jätekatosta suunniteltaessa? Mihin jätekatoksen voi sijoittaa? Lue lisää ja tutustu rakennuspiirustuksiin >>