Myymme asfaltti- ja betonimursketta Kiertokukossa

Kiertokukko valmistaa ja myy sertifioituja uusiomateriaaleja

Betonimurskeilla on CE-merkintä ja osa murskeesta on myös sertifioitu EEJ-betoniksi (ei enää jätettä). Tuotteet ovat myynnissä Kuopion jätekeskuksella.

Kiertokukolla asfaltti- ja betonimurskeen laatuun on panostettu. Betonimurskeilla on CE-merkintä ja osa murskeesta on myös sertifioitu EEJ-betoniksi (ei enää jätettä). Mursketuotteita koskevat ominaisuudet on osoitettu yhdenmukaisella ja vertailukelpoisella tavalla. Toiminnan takana on laadunhallintajärjestelmä.

Myynnissä Kiertokukossa Kuopion jätekeskuksella

  €/t
  alv 0 %
Asfalttimurske 0–16 mm 4,50
Betonimurske 0–90 mm 1,50
Betonimurske 0–90 mm, EEJ* 3,50
Hiekoitussepeli 5,00
Kivimurske (ei tällä hetkellä myynnissä)  
Lento- ja pohjatuhka 2,00
Maa-aines, seulomaton 1,50
Multa 3,00

*Tuote on sertifioitua EEJ-betonimursketta (ei enää jätettä).

Uusiomateriaalien käyttö maanrakentamisessa on luvanvaraista. Uusiomateriaalin hyödyntämiselle tarvitaan käyttömäärän mukaan joko ympäristölupa, MARA-rekisteröinti (VNa 843/2017) tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyntä. Uusiomateriaalien käyttö kannattaa suunnitella hyvissä ajoin, sillä luvat on haettava ennakkoon. Jätekukko auttaa tarvittaessa lupahakemusten teossa sekä lainsäädännön tulkinnassa.

EEJ-murskeita voidaan käyttää VNa 466/2022 mukaisissa käyttökohteissa ilman erillistä lupaa.

Asfalttimursketta ei hyväksytä käytettäväksi pohjavesialueella, alle 30 metrin etäisyydellä vesistöstä, tai talousvesikäyttöön tarkoitetusta kaivosta tai lähteestä. Myöskään asumiseen tai lasten leikkipaikaksi tarkoitetulla alueella mursketta ei voi hyödyntää. Laitosmainen ja ammattimainen käyttö vaatii aina MARA- tai ympäristöluvan.

Asfaltti- ja betonimurskeen hyödyntäminen Kuopiossa

Asfaltti- ja betonimurskeen hyödyntämiseen Kuopiossa on haettava lupa kaupungin ympäristösuojeluviranomaiselta.

Jos kohde sijaitsee Kuopion kaupungin vuokratontilla, tarvitset maanomistajan suostumuksen murskeiden hyödyntämiselle. Yhteyshenkilönä toimii Mikko Kela, mikko.kela@kuopio.fi.

Kun hyödynnät asfalttimursketta alle 50 tonnia tai betonimursketta alle 1000 tonnia, voit tehdä ilmoituksen Lupapiste-asiointipalvelussa.

  • Rekisteröidy Lupapiste-asiointipalveluun.
  • Valitse toimenpide: Ympäristöön vaikuttava toiminta.
  • Valitse: Ympäristösuojelulain (YSL 527/2014) mukaiset ilmoitukset.
  • Valitse: Valvontailmoitus pienimuotoisesta jätteen hyödyntämisestä maanrakentamisessa.


Asfaltti- ja betonimurskeen hyödyntäminen muualla kuin Kuopiossa

Jos hyödyntämiskohde ei sijaitse Kuopiossa, on otettava yhteyttä oman kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen.