Kestävää maamassojen hyödyntämistä

Kiertokukko sitoutuu edistämään maamassojen kestävää hyödyntämistä resurssiviisauden periaatteiden mukaisesti. Hyödynnämme monipuolisesti erilaisia materiaaleja alueellisten työmaiden rakentamisessa, luoden kestävän vaihtoehdon ja tehokkaan ratkaisun korvaamaan neitseellisiä kiviaineksia. Uusiomateriaaleja voidaan hyödyntää muun muassa kenttä-, väylä- ja tierakentamisessa. Asfalttimursketta voidaan käyttää esimerkiksi oman pihatien tai pysäköintipaikan pintarakenteena.

Tutustu toimintaamme ja ota osaa kestävään tulevaisuuteen kanssamme!


Kysy lisää
Pekka Hyvärinen
p. 044 368 0182
pekka.hyvarinen@kiertokukko.fi

 

Uusiomateriaalien käyttö maanrakentamisessa on luvanvaraista. Uusiomateriaalin hyödyntämiselle tarvitaan käyttömäärän mukaan MARA-ilmoitus (VNa 843/2017) tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyntä.

EEJ-betonimurskeita (Ei Enää Jätettä) voidaan käyttää VNa 466/2022 mukaisissa käyttökohteissa ilman erillistä lupaa.

Asfaltti- ja betonimurskeen ja arinahiekan hyödyntämiseen Kuopiossa haetaan lupa kaupungin ympäristösuojeluviranomaiselta.

Jos kohde sijaitsee Kuopion kaupungin vuokratontilla, tarvitset maanomistajan suostumuksen murskeiden hyödyntämiselle. Yhteyshenkilönä toimii Mikko Kela, mikko.kela@kuopio.fi.

Kun hyödynnät asfalttimursketta alle 50 tonnia tai betonimursketta alle 1000 tonnia, voit tehdä ilmoituksen helposti Lupapiste-asiointipalvelussa.

  • Rekisteröidy Lupapiste-asiointipalveluun.
  • Valitse toimenpide: Ympäristöön vaikuttava toiminta.
  • Valitse: Ympäristösuojelulain (YSL 527/2014) mukaiset ilmoitukset.
  • Valitse: Valvontailmoitus pienimuotoisesta jätteen hyödyntämisestä maanrakentamisessa.

Asfalttimursketta voidaan käyttää muualla kuin pohjavesialueella ja yli 30 metrin etäisyydellä vesistöstä, tai talousvesikäyttöön tarkoitetusta kaivosta tai lähteestä.  Asumiseen tai lasten leikkipaikaksi tarkoitetulla alueella mursketta ei voi hyödyntää.

Laitosmainen ja ammattimainen käyttö edellyttää aina MARA-ilmoituksen tekemisen AVI:lle. Kiertokukko auttaa tarvittaessa lupahakemusten teossa.

Jos hyödyntämiskohde ei sijaitse Kuopiossa, on otettava yhteyttä oman kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen.

Uusiomateriaalien käyttö maanrakentamisessa on luvanvaraista. Uusiomateriaalin hyödyntämiselle tarvitaan käyttömäärän mukaan MARA-ilmoitus (VNa 843/2017) tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyntä.