Jätevesilietteiden käsittelymaksut

Jätevedenpuhdistamolle kuljetettavien saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelymaksu laskutetaan jätelaskulla. Lisäksi useiden lietettä ajavien kuljetusurakoitsijoiden kanssa on tehty sopimus lietteiden kuljetuksen laskutuksesta.

Lietteen laatu

 

1.1.2020 alkaen
€/m3 (alv. 24 %)

Umpisäiliö €/m3 5,60
Saostussäiliö €/m3 17,55

 

Hinnat perustuvat Savo-Pielisen jätelautakunnan hyväksymään taksaan. Hinnat sisältävät lietteen käsittelyn, rekisterinpidon sekä laskutuksen kustannukset.