Lietteiden käsittelymaksut 2018 ja 2019

Jätevedenpuhdistamolle kuljetettavien saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelymaksu laskutetaan jätelaskulla. Lisäksi useiden lietettä ajavien kuljetusurakoitsijoiden kanssa on tehty sopimus lietteiden kuljetuksen laskutuksesta.

 
€ (alv. 24 %)

 

Umpisäiliö €/m3 5,35  
Saostussäiliö €/m3 16,70  

 

Hinnat perustuvat Savo-Pielisen jätelautakunnan hyväksymään taksaan. Hinnat sisältävät lietteen käsittelyn, rekisterinpidon sekä laskutuksen kustannukset.