Aluekeräyspistemaksu, €/vuosi

 

2018 2019
Ympärivuoden käytettävä vakituinen asunto  127,00 127,00
Ympärivuoden käytettävä vapaa-ajan asunto tai lomahuoneisto 82,00 75,00
Kesäajan (1.5.-30.9.) käytettävä vapaa-ajan asunto tai lomahuoneisto 38,50 38,50

 

Mikäli kiinteistö liittyy aluekeräyspisteen käyttäjäksi kesken vuoden, laskutetaan aluekeräyspistemaksu ilmoituspäivää seuraavan kuukauden alusta alkaen. Jos kuitenkin aluekeräyspisteen käyttöoikeus alkaa kuukauden 1.päivä, peritään käyttömaksu sen kuukauden alusta alkaen. 

Mikäli aluekeräyspisteen käyttäjäksi ilmoitettu kiinteistö siirtyy käyttämään omaa tai kimppa-astiaa taikka jätelautakunta toteaa kiinteistön asianmukaisten selvitysten perusteella käyttökelvottomaksi, palautetaan aluekeräyspistemaksu ilmoituspäivää seuraavan kuukauden alusta alkaen.