Maksut aluekeräyspisteen tai asuntoaluekohtaisen jätteenkeräyksen käytöstä, €/vuosi

Aluekeräyspisteet ovat kotitalouksien sekajätteille tarkoitettuja kesäyspisteitä. Asuntoaluekohtaiset jätteenkeräyspisteet ovat tiettyjen uusien asuinalueiden kiinteistöille järjestettyjä keskitettyjä jätteenkeräyspisteitä, joissa kerätään sekajätettä ja hyötyjätteitä. Keräyspisteiden käyttöoikeus on vain käyttömaksun maksaneilla.

 

2018 2019
Ympärivuoden käytettävä vakituinen asunto  127,00 127,00
Ympärivuoden käytettävä vapaa-ajan asunto tai lomahuoneisto 82,00 75,00
Kesäajan (1.5.-30.9.) käytettävä vapaa-ajan asunto tai lomahuoneisto 38,50 38,50

 

Jos kiinteistö liittyy aluekeräyspisteen käyttäjäksi kesken vuoden, laskutetaan aluekeräyspistemaksu ilmoituspäivää seuraavan kuukauden alusta alkaen. Jos kuitenkin aluekeräyspisteen käyttöoikeus alkaa kuukauden 1.päivä, peritään käyttömaksu sen kuukauden alusta alkaen. 

Jos aluekeräyspisteen käyttäjäksi ilmoitettu kiinteistö siirtyy käyttämään omaa tai kimppa-astiaa taikka jätelautakunta toteaa kiinteistön asianmukaisten selvitysten perusteella käyttökelvottomaksi, palautetaan aluekeräyspistemaksu ilmoituspäivää seuraavan kuukauden alusta alkaen.