MÄÄRITELMÄT

 

Aluekeräyspiste on Jätekukon järjestämä alueellinen jätteen keräyspaikka. Ne kiinteistöt, joilla ei ole omaa jäteastiaa tai lähikiinteistöjen yhteistä jäteastiaa, vievät sekäjätteet aluekeräyspisteeseen.

 

Ekopiste on Jätekukon tai tuottajien järjestämä alueellinen keräyspiste, jossa kerätään kierrätettäviä jätteitä. Ekopisteellä ei kerätä sekajätteitä.

 

Hyötyjäte on kierrätystä varten erilliskerättävää jätettä.


Kotitalousjäte on asumisessa syntyvää jätettä.


Sekajäte on sekalaista yhdyskuntajätettä, joka jää jäljelle, kun hyötyjätteet ja vaaralliset jätteet on lajiteltu erikseen. Sekajäte ohjataan energiahyötykäyttöön.

 

Tuottajavastuunalainen jäte on jätettä, jonka jätehuollosta vastaa käytöstä poistetun tuotteen markkinoille saattanut tuottaja tai tuottajien perustama tuottajayhteisö. Tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat moottorikäyttöisten ajoneuvojen renkaat, romuautot, sähkö- ja elektroniikkaromu, paristot ja akut, keräyspaperi sekä pakkaukset.

 

Vaarallinen jäte on jätettä, joka on palo- ja räjähdysvaarallinen, tartutavaarallinen tai muuten terveydelle tai ympäristölle vaarallinen. Vaarallisia jätteitä ovat esimerkiksi paristot ja akut, loisteputket ja elohopealamput, maalit, lakat liimat ja liuottimet, osa puhdistusaineista, kyllästetty puu, torjunta-aineet, jäteöljyt ja öljyiset jätteet sekä lääkejätteet.