Haja-asutuksen jätevesineuvonta

Viemäriverkostojen ulkopuolisten kiinteistöjen jätevedet voivat heikosti käsiteltyinä heikentää vesistöjen ja pohjavesien laatua sekä vaarantaa ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin. Vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittymättömän ympärivuotisen asutuksen rehevöittävät ravinnepäästöt vesistöihin ovat asukasta kohden laskettuina noin kuusi kertaa suuremmat kuin verkostoihin liittyneen asutuksen päästöt.

 

Kun jätevedet puhdistetaan asiallisesti kaikkialla, asuinympäristön ja rantojen hygieeniset haitat vähenevät ja vesien rehevöityminen hidastuu. Jätevesien asiallinen käsittelyjärjestelmä lisää myös kiinteistön arvoa.

Jätekukolla on käynnissä haja-asutusalueiden jätevesineuvontahanke, jonka tarkoituksena on antaa ajankohtaista tietoa lainsäädännöstä ja eri jätevesijärjestelmistä sekä niiden soveltuvuudesta kiinteistölle. Hanke toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Savon Martat ry:n kanssa.

 

Jätevesineuvonta on maksutonta ja laitetoimittajista riippumatonta. Neuvontaa annetaan puhelimitse, internetissä, yleisötilaisuuksissa ja kylätapahtumissa sekä kiinteistökohtaisilla neuvontakäynneillä.

 

Kysy lisää

Jätevesijelppari - Löydä kiinteistöllesi sopiva jätevesiratkaisu!

Askarruttavatko jätevesiasiat? Haluatko selvittää nopeasti ja vaivattomasti, mikä olisi sinulle soveltuva jätevesijärjestelmä? Mietitkö tarvitseeko sinun tehdä lainkaan jätevesiremonttia?

Kokeile jätevesijelpperiä

(Kuva: YHAn kuvapankki / Seppo Leinonen)

Neuvontatilaisuudet

Jätevesineuvontahanke antaa neuvontaa Jätevesi-illoissa. Tilaisuudet ovat kaikille kuntalaisille avoimia. Jätevesi-illat on kohdennettu kyläkohtaisesti tarjottavia kiinteistökäyntejä ajatellen. Hankkeen edetessä tilaisuuksia järjestetään lisää.

Seuraavasta tilaisuudesta tiedotamme tarkemmin erikseen.