Raskas liikenne

Punnitus ja kuormantarkastus

Kaikki raskaan liikenteen jätekuormat punnitaan. Punnituksen jälkeen kuorma tarkastetaan lajittelun yhteydessä.
 

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus

Jätekeskuksen henkilökunta vastaa siitä, että jätekeskukseen vastaanotetaan vain jätekeskuksen ympäristöluvan ja kaatopaikkakelpoisuuskriteerien mukaista jätettä.Vastuu jätteen laadun selvittämisestä ja testaamisesta on kuitenkin jätteentuottajalla. Myös jätteenkuljettajan on tiedettävä, mitä hän on kuljetettavakseen ottanut.
 

Lisätietoa jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta löydät täältä »

Tarkista täältä vastaanottomaksut Kuopion jätekeskuksella »

Siirtoasiakirja

Jätelain mukaan siirtoasiakirja vaaditaan vaarallisesta jätteestä, sako- ja umpikaivolietteestä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä, rakennus- ja purkujätteestä sekä pilaantuneesta maa-aineksesta.

Myynnissä Kuopion jätekeskuksella

    €/t
    alv 0%   alv 24%
Asfalttimurske
0-16 mm
 5,38  6,67
Betonimurske
0-90 mm
2,00 2,48

Hiekanerotuskaivolietteet

Hiekanerotusjäte luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, jos se sisältää ympäristölle haitallisia aineita kuten öljyä tai liuottimia. Korjaamoiden ja raskaankuljetuskaluston pesupaikkojen hiekanerottimien jätteet ovat vaarallisia jätteitä. Ne tulee toimittaa suoraan vaarallisten jätteiden käsittelyyn.
 
Autopesuloiden hiekanerotinjätteistä voidaan ottaa näyte ja tutkia laboratoriossa öljypitoisuus. Jos öljypitoisuus on alle 2500 mg/kg, hiekanerotinjäte voidaan toimittaa Kuopion jätekeskukselle. Analyysitodistus tulee toimittaa siirtoasiakirjan mukana Jätekukolle. Jos toiminta on pysynyt samanlaisena, analyysi uusitaan viiden vuoden välein.
 
Puhtaita, kaduilla ja piha-alueilla olevia, hiekanerotinjätteitä voidaan ottaa jätekeskukselle ilman selvityksiä.