Raskas liikenne

Punnitus ja kuormantarkastus

Kaikki raskaan liikenteen jätekuormat punnitaan. Punnituksen jälkeen kuorma tarkastetaan lajittelun yhteydessä.
 

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus

Jätekeskuksen henkilökunta vastaa siitä, että jätekeskukseen vastaanotetaan vain jätekeskuksen ympäristöluvan ja kaatopaikkakelpoisuuskriteerien mukaista jätettä.Vastuu jätteen laadun selvittämisestä ja testaamisesta on kuitenkin jätteentuottajalla. Myös jätteenkuljettajan on tiedettävä, mitä hän on kuljetettavakseen ottanut.
 

Lisätietoa jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta löydät täältä »

Tarkista täältä vastaanottomaksut Kuopion jätekeskuksella »

Siirtoasiakirja

Jätelain mukaan siirtoasiakirja vaaditaan vaarallisesta jätteestä, sako- ja umpikaivolietteestä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä, rakennus- ja purkujätteestä sekä pilaantuneesta maa-aineksesta.

Myynnissä Kuopion jätekeskuksella

    €/t
    alv 0%   alv 24%
Asfalttimurske
0-16 mm
 5,38  6,67
Betonimurske
0-90 mm
2,00 2,48

Hiekanerotuskaivohiekka- ja liete

Hiekanerotusjäte luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, jos se sisältää ympäristölle haitallisia aineita kuten öljyä tai liuottimia. Korjaamoiden ja raskaankuljetuskaluston pesupaikkojen hiekanerottimien jätteet ovat vaarallisia jätteitä. Ne tulee toimittaa suoraan vaarallisten jätteiden käsittelyyn.

Henkilöautoja / kevyttä kalustoa pestäessä (ei korjaamoa samassa yhteydessä) hiekanerotinjäte on tavanomaista jätettä ja se voidaan toimittaa tavanomaiseen jätteen käsittelyyn Jätekukolle.

Ulkopuolinen näytteenottaja voi ottaa vaaralliseksi jätteeksi luokitellusta hiekasta näytteet. Jos hiekan öljypitoisuus on alle 2 500 mg/kg, hiekka voidaan vastaanottaa Jätekukolle.
 

Lisätietoja antaa

Pulkkinen, Leena

Ympäristö- ja laatuvastaava p. 044 368 0164