Sekajätteen käsittely

Sekajäte, josta asukkaat ovat lajitelleet biojätteet, metallit, lasit ja kartongit, soveltuu hyvin kaukolämmöntuotantoon. Jätekukon toimialueelta kerätään sekajätettä noin 40 000 tonnia vuodessa. Siitä 32 000 tonnia välivarastoidaan jätekeskuksella ennen kuin se toimitetaan Riikinvoima Oy:n Ekovoimalaitokselle. Ekovoimalaitokseen toimitettu lajiteltu sekajäte murskataan sekä metallit lajitellaan ja ohjataan kierrätykseen. Murskattu jäte palaa tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

 

Ekovoimalaitokseen toimitetaan Itä-Suomen alueelta yhteensä 145 000 tonnia sekajätettä. Voimalan vuodessa tuottama sähkö riittää n. 4300 omakotitalon tarpeisiin ja kaukolämpö n. 10 000 omakotitalon lämmittämiseen.