Sekajätteen käsittely

Sekajäte, josta asukkaat ovat lajitelleet biojätteet, metallit, lasit ja kartongit, soveltuu hyvin kaukolämmöntuotantoon. Jätekeskuksella sekajätettä prosessoidaan noin 40 000 tonnia vuodessa. Jäte murskataan ja siitä seulotaan polttokelpoinen jae, joka koostuu mm. muovista. Polttokelpoinen jae toimitetaan hyödynnettäväksi energiana.

Vuoden 2016 aikana sekajäte prosessoidaan ja välivarastoidaan, kunnes Riikinvoima Oy:n Ekovoimalaitos aloittaa toimintansa. Riikinvoima Oy:n aloittaessa toimintansa sekajätteet toimitetaan sellaisenaan hyödynnettäväksi Ekovoimalaitokselle. 

Sekajätettä loppusijoitetaan vain poikkeuksellisissa tilanteissa.