Loppusijoittaminen

Loppusijoitukseen viedään vain sellaista lajiteltua jätettä, jolle ei ole mitään hyödyntämisvaihtoehtoa. Tällaisia jätteitä ovat mm. rakennusvillat, asbestit ja pvc-muovit sekä jätteiden prosessoinnissa erotellut hyödyntämiskelvottomat jätejakeet. Loppusijoitukseen päätyy enintään 10 % vastaanotetuista jätteistä.