Kiviainesten käsittely

Kiviaineksia kuten pala-asfalttia, betonia, tiiliä, laattoja, posliinia ja kiviä hyödynnetään maarakentamisessa uusiomateriaaleina. Uusiomateriaalit ensin murskataan ja niiden laatu varmennetaan laboratoriossa.

Asfalttimurske myydään asfaltin uusioraaka-aineeksi sekä sitä käytetään teiden ja kenttäalueiden pinnassa.

Betonijäte vastaanotetaan joko puhtaana betonina tai betonin, laattojen ja posliinin seoksena. Betonimurske käytetään jätekeskuksen omassa rakentamisessa tai se myydään maarakentamiseen.

Kiviainesten kierrättäminen säästää luonnonvaroja ja niiden paikallinen käyttö vähentää hiilidioksidipäästöjä.